Cudowne rady

Istnieje dziesięć rad, których przestrzeganie zwalnia nas z dodatkowego obowiązku stosowania cudownych diet, czy praktykowania…